Naukowe Koło Chemików OZON

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

18.12.2015 r. Laboratorium

/

Na kolejnym spotkaniu poznaliśmy nieniszcząca metodę badania składu jakościowego stopów metali – elektrografię. W metodzie tej badaną próbkę podłącza się do dodatniego bieguna prądu stałego; ujemny biegun podłączony jest do arkusza folii aluminiowej. Na folii tej znajduje się bibuła nasączona roztworem dającym reakcję barwną z poszukiwanym składnikiem stopu. Dotknięcie badanym metalem do powierzchni bibuły powoduje …

11.12.2015 r. Tarnowski Piątek Chemiczny – dr K. Kleszcz

/

Tym razem tematem wykładu była promieniotwórczość – zjawisko bardzo powszechne i naturalne, a jednak mało znane i budzące pewien niepokój. Słuchacze mieli okazję przekonać się, że wszystko w naszym otoczeniu jest w jakimś stopniu radioaktywne, co nie znaczy, że należy się tego zjawiska obawiać. Temat wzbudził tak szerokie zainteresowanie, że… zabrakło nam miejsc na sali wykładowej dla wszystkich …

04.12.2015 r. Laboratorium

/

Tym razem tematem spotkania NKCH była fotochemia – wykorzystano dwie techniki tworzenia obrazów fotograficznych. Pierwsza bazowała na substancji badanej już wcześniej – był to tris-szczawianożelazian(III) potasu (aktynometr Parkera z 6 listopada 2015). Drugą techniką była tzw. azotypia, wykorzystująca światłoczułość soli diazoniowych. W pierwszej serii doświadczeń kilka kawałków bibuły nasączono roztworem zawierającym tris-szczawianożelazian(III) potasu wraz z …

20.11.2015 r. Laboratorium

/

Pierwszym tematem kolejnego spotkania NKCH było badanie korozji żelaza przy pomocy tzw. odczynnika ferroksylowego. Jest to zastygnięty, 1% roztwór agaru (przypominający galaretkę), zawierający niewielką ilość heksacyjanożelazianu(III) potasu (odczynnik dający niebieski osad błękitu pruskiego z jonami Fe2+) oraz fenoloftaleiny (czerwony kolor w środowisku zasadowym). Dodatkowo roztwór zawiera pewną ilość chlorku sodu dla przyspieszenia korozji. Podczas elektrochemicznej …