Naukowe Koło Chemików OZON

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

15.04.2016 r. Tarnowski Piątek Chemiczny – dr Krzysztof Kleszcz

/

„Chemia w życiu codziennym – wczoraj i dziś.” – to temat kwietniowego wykładu skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję posłuchać o osiągnięciach chemii niezbędnych w dzisiejszej technice oraz zobaczyć kilka szczególnych eksperymentów.

11.03.2016 r. Tarnowski Piątek Chemiczny – dr hab. Agnieszka Pattek-Janczyk

/

Marcowy wykład, o przyjaznych i wrogich substancjach chemicznych wokół nas, skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych. Słuchacze mieli okazję przekonać się, że nie ma współcześnie dziedziny życia, do której nie wkraczałyby związki chemiczne, zarówno pochodzenia naturalnego jak i te wytwarzane przez człowieka. Po wykładzie tradycyjnie pokaz doświadczeń.

19.02.2016 r. Tarnowski Piątek Chemiczny – dr Ryszard Gryboś

/

W tym miesiącu tematem wykładu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych było „Zastosowanie metali w medycynie”. Słuchacze mieli okazję posłuchać o roli metali we wzroście i metabolizmie organizmów żywych oraz o szerokim zastosowaniu metalofarmaceutyków w diagnostyce i terapii klinicznej. Po wykładzie pokaz doświadczeń (Ozon).

22.01.2016 r. Laboratorium

/

Chromatografia tuszu flamastrów Wykonano rozdział chromatograficzny tuszu flamastrów techniką TLC (Thin layer chromatography – chromatografia cienkowarstwowa). Na płytce pokrytej adsorbentem (tlenek glinu) naniesiono flamastrami plamki, a następnie rozwinięto chromatogram używając jako eluenta mieszaniny etanol-octan etylu-woda. Różne składniki tuszu przemieszczały się na płytce z różną szybkością, zależnie od ich oddziaływań z adsorbentem i eluentem. Okazało się, …