Naukowe Koło Chemików OZON

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

11.12.2015 r. Tarnowski Piątek Chemiczny – dr K. Kleszcz

/

Tym razem tematem wykładu była promieniotwórczość – zjawisko bardzo powszechne i naturalne, a jednak mało znane i budzące pewien niepokój. Słuchacze mieli okazję przekonać się, że wszystko w naszym otoczeniu jest w jakimś stopniu radioaktywne, co nie znaczy, że należy się tego zjawiska obawiać. Temat wzbudził tak szerokie zainteresowanie, że… zabrakło nam miejsc na sali wykładowej dla wszystkich …

04.12.2015 r. Laboratorium

/

Tym razem tematem spotkania NKCH była fotochemia – wykorzystano dwie techniki tworzenia obrazów fotograficznych. Pierwsza bazowała na substancji badanej już wcześniej – był to tris-szczawianożelazian(III) potasu (aktynometr Parkera z 6 listopada 2015). Drugą techniką była tzw. azotypia, wykorzystująca światłoczułość soli diazoniowych. W pierwszej serii doświadczeń kilka kawałków bibuły nasączono roztworem zawierającym tris-szczawianożelazian(III) potasu wraz z …

20.11.2015 r. Laboratorium

/

Pierwszym tematem kolejnego spotkania NKCH było badanie korozji żelaza przy pomocy tzw. odczynnika ferroksylowego. Jest to zastygnięty, 1% roztwór agaru (przypominający galaretkę), zawierający niewielką ilość heksacyjanożelazianu(III) potasu (odczynnik dający niebieski osad błękitu pruskiego z jonami Fe2+) oraz fenoloftaleiny (czerwony kolor w środowisku zasadowym). Dodatkowo roztwór zawiera pewną ilość chlorku sodu dla przyspieszenia korozji. Podczas elektrochemicznej …

13.11.2015 r. Tarnowski Piątek Chemiczny – prof. dr hab. Roman Dziembaj

/

Tym razem wykład pełen chemicznych ciekawostek skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych. Około dwustu gimnazjalistów miało okazję przekonać się jak bardzo fałszywe jest określenie „straszna chemia”, jak można wykorzystać energię chemiczną, oraz że chemia jest podstawą zawodów XXI wieku. Po wykładzie – pokaz doświadczeń przygotowany przez Ozon.

06.11.2015 r. Laboratorium

/

Na spotkaniu 6 listopada 2015 studenci NKCH zajmowali się badaniem światłoczułości aktynometru Parkera – po wystawieniu na światło dzienne roztwory ciemniały (błękit pruski) zależnie od czasu ekspozycji oraz obecności katalizatorów lub inhibitorów reakcji (na kolejnych zdjęciach widoczne jest coraz ciemniejsze zabarwienie roztworów z katalizatorami, oraz brak zabarwienia w roztworach z inhibitorami) Przygotowane wcześniej roztwory żelatyny …