Naukowe Koło Chemików OZON

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

29.10.2019 r. Laboratorium.

/

Pierwsze w tym roku akademickim spotkanie w laboratorium. Wśród przeprowadzonych doświadczeń między innymi: – aktynometr Parkera – elektroliza wody w aparacie Hofmana (i spalanie powstałego wodoru) – elektroliza roztworu siarczanu(VI) sodu z dodatkiem błękitu bromotymolowego wykonana w dwóch osobnych zlewkach połączonych kluczem elektrolitycznym – umożliwiło to zaobserwowanie zmian składu roztworów w pobliżu każdej z elektrod …

11.10.2019 r. Tarnowski Piątek Chemiczny – dr Agata Lada

/

Podczas wykładu zatytułowanego „Jak osłodzić sobie życie?” uczniowie szkół podstawowych regionu tarnowskiego poznali wiele ciekawostek na temat czekolady i substancji słodzących. Naukowe Koło Chemików zapewniło oprawę eksperymentalną.

27.09.2019 r. Małopolska Noc Naukowców

/

Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jak co roku przyciągnęła tłumy. Wśród doświadczeń przygotowanych przez nasze koło chemików można wymienić różne warianty reakcji Landolta, samozapłon, wulkany i sporo chemiluminescencji. W części eksperymentów wzięli udział widzowie.

12.06.2019 r. Laboratorium

/

Świecące probówki, zamiana monet miedzianych w „srebrne” i „złote” oraz eksperymenty z poliakrylanem sodu.

8.05.2019 Laboratorium

/

Podczas majowego spotkania studenci wykonali doświadczenie, w wyniku którego przekształcali monety z miedzianych w „srebrne” a następnie „złote”.