Naukowe Koło Chemików OZON

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

29.10.2019 r. Laboratorium.

Pierwsze w tym roku akademickim spotkanie w laboratorium. Wśród przeprowadzonych doświadczeń między innymi:

– aktynometr Parkera

– elektroliza wody w aparacie Hofmana (i spalanie powstałego wodoru)

– elektroliza roztworu siarczanu(VI) sodu z dodatkiem błękitu bromotymolowego wykonana w dwóch osobnych zlewkach połączonych kluczem elektrolitycznym – umożliwiło to zaobserwowanie zmian składu roztworów w pobliżu każdej z elektrod (zmiana barwy wskaźnika)