Naukowe Koło Chemików OZON

Akademia Tarnowska

26.04.2024. Tarnowski Piątek Chemiczny – dr hab. Rafał Kurczab

Ostatni w tym roku akademickim wykład w ramach Tarnowskich Piątków Chemicznych wygłosił dr hab. Rafał Kurczab, a dotyczył on rozpuszczalności substancji w wodzie. Na rozpuszczalność ma wpływ wiele parametrów – przede wszystkim temperatura, a w przypadku gazów także ciśnienie. Na wykładzie mieliśmy okazję poznać te zależności na przykładach.
Wykład został zakończony pokazem chemicznym wykonanym przez Naukowe Koło Chemików, a wśród doświadczeń ponownie znalazł się m.in. płonący banknot, sok z czerwonej kapusty jako wskaźnik alkacymetryczny oraz chemiczny ogród.