Naukowe Koło Chemików OZON

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

21.02.2020 r. Tarnowski Piątek Chemiczny – dr Małgorzata Martowicz

Kolejny wykład z cyklu Tarnowskie Piątki Chemiczne zaprezentowała dr Małgorzata Martowicz, a dotyczył on znaczenia gazów dla życia na Ziemi. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że oprócz tlenu, także inne gazy istotnie wpływają na cały ziemski ekosystem. Tymczasem przez pierwsze 3 miliardy lat istnienia Ziemi, nasza planeta była miejscem bardzo nieprzyjaznym dla powstania życia. Dopiero wzrastający poziom tlenu i pojawienie się ozonu, który zablokował zabójcze dla życia promieniowanie UV, pozwoliły na rozkwit żywych organizmów. Z kolei wraz z nastaniem ery przemysłowej, działalność człowieka przyczynia się do pogorszenia warunków życia na Ziemi przez emisję do atmosfery zanieczyszczeń.

Wykład zgromadził jak zwykle pełną salę uczestników, a całe wydarzenie zwieńczył pokaz doświadczeń chemicznych przygotowanych przez Naukowe Koło Chemików OZON.