Naukowe Koło Chemików OZON

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

15.10.2015. Tarnowski Piątek Chemiczny – dr Rafał Kurczab

Pierwszy w tym semestrze wykład z cyklu Tarnowskie Piątki Chemiczne wygłosił dr Rafał Kurczab z Zakładu Chemii. Tematem wykładu była nanowoda – czyli woda posiadająca strukturę uporządkowaną na poziomie cząsteczkowym. Naukowcy wciąż spierają się, czy taka woda rzeczywiście istnieje, czy jest tylko wynikiem błędnej interpretacji wyników doświadczeń.  
Temat wody przyciągnął dużą grupę słuchaczy, a po wykładzie miał miejsce krótki pokaz doświadczeń przygotowany przez Naukowe Koło Chemików OZON.