Naukowe Koło Chemików OZON

Akademia Tarnowska

08.03.2024. Tarnowski Piątek Chemiczny – dr Agata Lada

Dnia 8 marca 2024 roku w ramach Tarnowskich Piątków Chemicznych organizowanych przez Katedrę Chemii Pani dr Agata Lada, kierownik Katedry Chemii, wygłosiła wykład pt.: „Królowa Róż”. Słuchacze poszerzyli swoja wiedzę na temat budowy i właściwości związków chemicznych występujących w płatkach róż. Poznali dawne oraz współczesne sposoby pozyskiwania olejku różanego jak również znaczenie aromaterapii.
Wykład został zakończony pokazem doświadczeń chemicznych wykonanych przez Studentów Naukowego Koła Chemików.