Naukowe Koło Chemików OZON

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

06.11.2015 r. Laboratorium

Na spotkaniu 6 listopada 2015 studenci NKCH zajmowali się badaniem światłoczułości aktynometru Parkera – po wystawieniu na światło dzienne roztwory ciemniały (błękit pruski) zależnie od czasu ekspozycji oraz obecności katalizatorów lub inhibitorów reakcji (na kolejnych zdjęciach widoczne jest coraz ciemniejsze zabarwienie roztworów z katalizatorami, oraz brak zabarwienia w roztworach z inhibitorami)

Przygotowane wcześniej roztwory żelatyny zawierające sole Co i Mn pozwoliły zaobserwować pierścienie Lieseganga.

Bardzo efektowne okazały się zmiany barwy indygokarminu, zachodzące przy katalizowanym udziale benzoiny (zdjęcia zrobione w odstępie kilku sekund).

Przeprowadzono też podstawową wersję reakcji Landolta.