Naukowe Koło Chemików OZON

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

03.12.2019 r. Laboratorium

Badanie korozji w odczynniku ferroksylowym oraz różne warianty reakcji Landolta.

Różne warianty reakcji Landolta: